ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

პროექტი-გაკვეთილი

პროექტი-გაკვეთილი

მონაწილე ჯგუფი: მე-7 კლასი
პროექტის შესაბამისობა სასწავლო გეგმასთან:
ს.გ. 1,5-----მოსწავლეს შეუძლია მარტივი შრომითი საქმიანობის ელემენტარული უნარ-ჩვევების გამომჟღავნება
ს.გ. 1,6------მოსწავლეს შეუძლია მუშაობა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად
პროექტი-გაკვეთილი

კონფერენცია თემაზე „მამულს გული უპირველეს ყოვლისა“

კონფერენცია თემაზე „მამულს გული უპირველეს ყოვლისა“


კონფერენცია თემაზე „მამულს გული უპირველეს ყოვლისა“

დააჭირეთ სრულად და წაიკითხეთ

ოქროს მედალოსანი

კერძო სკოლის XXI საუკუნე მოსწავლემ ნათია ჭელიშვილმა წარჩინებული სწავლისათვის მიიღო ოქროს მედალიახალგაზრდული პარლამენტის არჩევნები

ახალგაზრდული პარლამენტის არჩევნები

ახალგაზრდული პარლამენტის არჩევნები


დააჭირეთ სრულად და წაიკითხეთ

ღონისძიება

ღონისძიება

ღონისძიება


დააჭირეთ სრულად და წაიკითხეთ


“Smile 2009”

“Smile 2009”

2009-2010 სასწავლო წლებში სკოლა აქტიურდ ჩაება ქ.ქუთაისის თვითმართველობის ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ ორგანიზებულ „Smile 2009”. ქ. ქუთაისის საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში სკოლის გუნდმა „დაცემამ“ მოიპოვა მეორე ადგილი და დაჯილდოვდა სიგელითა და სამას ლარიანი პრემიით.

შეხვედრა ქუთაისში

შეხვედრა ქუთაისში

სტატიის წასაკითხათ დააჭირეთ სრულად

შინაგანაწესი

ქ. ქუთაისის შპს სკოლა XXI საუკუნის შინაგანაწესი.

შინაგანაწესი და მისი მიზნები.
შინაგანა წესის მოქმედების სფერო.
სკოლის ორგანიზაციული–სამართლებრივი ფორმა, მართვისა და საზოგადოებრივ–საკონსულტაციო ორგანოები.
სასწავლო–სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზაცია.
სკოლის დაკომპლექტების წესი.
მოსწავლეთა უფლება–მოვალეობები.
მასწავლებლის უფლება–მოვალეობები.
მშობელთა უფლება–მოვალეობები.
სამუშაო და დასვენების დრო.
თანამშრომელთა სამუშაოზე გამოცხადების და გათავისუფლების წესი.
მოსწავლეთა სტიმულირების ფორმები.
მასწავლებლის სტიმულირების ფორმები.
პასუხისმგებლობების ფორმები და მისი დაკისრების წესები.
შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის წესი.


სრულად გადაწერა

: dleviet, news

საქმის წარმოება

დამტკიცებულია N6 პედაგოგიური საბჭოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილებით ქ. ქუთაისის შპს სკოლა XXI საუკუნის საქმის წარმოების ერთიანი წესები

: dleviet, news

ინტეგრირებული გაკვეთილების გეგმა

შპს სკოლა XXI საუკუნე. ინტეგრირებული გაკვეთილების გეგმა.


: dleviet, templates

. dle .
ToP სიახლე
გამოკითხვა
რითი სარგებლობთ ჩვენს საიტზე?
ინფორმაციით
ჩვენი facebook-ით
ელ ჟურნალით
ალბომით